Svensk miljöteknik efterfrågad i Afrika

Representanter från 9 svenska företag med lösningar inom miljöteknik i Kigala. Foto: SSACC

I mitten av oktober reste 20 representanter för svenskt näringsliv till Rwanda och DR Kongo. Resan planerades och genomfördes av Åsa Jarskog och Fredrik Gisle, som sedan många år arbetar med affärsutveckling i Afrika sedan många år, och driver den privata medlemsbaserade främjandeaktören svensk-afrikanska handelskammaren, SSACC.

Sent i våras fick SSACC förfrågan av Rwandas Miljöminister om hur svensk miljöteknik kan hjälpa Rwanda att genomföra sin hållbarhetsagenda. Sagt och gjort - I mitten av oktober reste SSACC med en svensk affärsdelegation till Kigali på temat Green Cities and Sustainable Solutions. Syftet för de svenska företagen var att utforska affärs- och investeringsmöjligheterna i Rwanda inom svensk miljöteknik, inklusive vattenkraft, solenergi och avfallsförbränning.

I Kongo ligger fokus på att bygga upp en grundläggande infrastruktur såsom vägar, energi och rent vatten. Större bolag som ABB och Sandvik deltog i delegationen, men även mindre bolag följde med för att erbjuda hållbara lösningar för att tex säkra landsbygdsbefolkningens tillgång på rent dricksvatten eller elektricitet.

– SSACCs styrka bygger på kunskap och erfarenhet från 30 års arbete i över 40 länder, samt ett starkt nätverk av partners och kontakter som vi byggt upp under åren, säger Åsa Jarskog, ordförande i SSACC.

Med lång erfarenhet från såväl affärsutveckling som bistånd ser Åsa Jarskog även goda möjligheter att samarbeta med privata sektorn i arbetet för att uppnå målen för hållbar utveckling i många afrikanska länder, inom miljö, förnybar energi, tillgång till rent vatten och förstås jobbskapande.

Den positiva återkopplingen från företagen, nivån på deltagandet och intresset från rwandisk sida samt de breddade kontaktytor besöket bidragit till får betraktas som en framgång, säger Fredrik Åhsberg, främjaransvarig på Svenska Ambassaden i Kigali.