Clean Cargo rapport 2019: koldioxidutsläppen per havscontainer minskar

Maersks containerfartyg till sjöss. Foto: Creative Commons, kredit: Bluesnap

Enligt senaste Clean Cargo-rapport för år 2019 fortsatte koldioxidutsläppen från 17 av världens ledande rederier, som transporterar havscontainer, att minska under 2018. Dessa företag äger cirka 80 procent av den globala flottan av containerfartyg, enligt en ny rapport från BSR:s Clean Cargo.

Sedan 2015 har koldioxidutsläppen per transporterad container minskat med 9,6 procent, vilket indikerar att Clean Cargo-medlemmar gör framsteg när det gäller att uppnå det utstakade målet som Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) satte upp nyligen för att halvera koldioxidutsläppen från sjöfarten senast 2050.

Clean Cargos sammanlagda genomsnittliga CO2-utsläppsfaktorer baseras på koldioxidutsläppsdata som avlämnas av 3200 fartyg tillhörande 17 största havscontainerföretag, inklusive AP Møller - Mærsk, CMA CGM Group, COSCO Shipping Lines Ltd., Evergreen Line , Hapag-Lloyd, Hyundai MM, MSC, ONE (Ocean Network Express) och Yang Ming Marine Transport Corp.

Årsrapporten indikerar att containerfartygen fortsätter att förbättra sin generella miljöeffektivitet samtidigt som den globala handeln fungerar allt smidigare.

- Genom växande information om klimatpåverkan och ökade samhälls- och lagstiftningsåtgärder framstår sjöfartens avkarbonisering inte längre som en omöjlig dröm utan en verklig utmaning för företagskontinuitet, sade Angie Farrag-Thibault, VD för transport och logistik på BSR och programchef för Clean Cargo.

- Trots att konsoliderad och omfattande utsläppsdata är en viktig del av denna ansträngning, är systemförändring genom värdekedjasamarbete också avgörande. Clean Cargo gör det möjligt för rederier, transportörer, speditörer och hamnar att samarbeta med ett nätverk av andra initiativ och lösningsleverantörer så att branschen kan utveckla transformativa lösningar för en hållbar transportindustri.

För flera år sedan utvecklade Clean Cargo en standardiserad uppsättning av metoder och rapporteringssystem som antogs globalt av branschen och av transportörer som lade in operationella data från hela flottan till BSR på årsbasis för aggregering av faktorer om handelsfältutsläpp. Resultaten producerar resultatmått för miljöprestanda för varje transportör, som sedan används för att uppfylla företagens hållbarhetsmål för leverantörskedjan, som utgör en betydande andel av sjöfarten.

Clean Cargo-medlemmar arbetar också för att påskynda framstegen genom att dela information om bästa praxis, diskutera trender och innovationer över hela logistikens värdekedja och designa verktyg och pilotprojekt som stöder framsteg i riktning mot branschens dekarbonisering.

Clean Cargo är en GLEC-ackrediterad partner till SFC och en kunskapspartner till Getting to Zero Coalition.