Toppmötet ”The Responsible Business Summit Europe 2020 ” stakar ut hållbar framtid

Bilden visar konferensen The Responsible Business Summit 2018, som arrangerades i New York. Foto: Ethical Corporation

De ”ansvarsfulla företagarnas” toppmöte, The Responsible Business Summit Europe 2020, som äger rum i London den 26-28 maj nästa år, kommer att besökas av ett stort antal företagsledare från hela världen.

Det handlar om tongivande personer vars beslut kommer att utforma nästa decenniet.

Detta nittonde årliga toppmöte, The Responsible Business Summit Europe 2020, organiseras av Ethical Corporation och RBSEU. Enligt branschens kännare blir det en europeisk megahändelse.  Ledande företag kommer att överlägga intensivt hur det kommande årtiondet bör gestaltas.

Idag tvingas företagen att arbeta hårdare, smartare och snabbare för att kunna bygga en hållbar framtid. Tiden håller på att ta slut, eftersom världen måste klara av klimatrelaterade nödsituationer, ökad rovdrift, press från investerare, graverande globala ojämlikheter och biologisk mångfaldsförlust, har trycket på företagen att agera nu aldrig varit viktigare.

Responsible Business Summit Europe har framåtsträvande planer för 2020. Förhoppningen är att de drygt 750 ledande verkställande direktörerna, investerarna och cheferna, som deltar i London låter sig inspireras och engageras för hållbara lösningar och investeringar under mötet och även senare under det kommande decenniet.

Toppmötet välkomnar några av världens största industriledare som är i högsta grad ansvariga för en hållbar framtid, däribland:

o Hector Gorosabel, VD, Asahi Europe

o Saker Nusseibeh, VD, Hermes Investment

o Douglas Lamont, VD, Innocent Drinks

o Rebecca Marmot, Chief Sustainability Officer, Unilever

o Henrik Anderson, VD, Vestas

o Chris Silcock, EVP och COO, Hilton

o Robert Zeigler, VD, Waberer's International

o Markus Panhauser, COO, Fr. Meyers Sohn

o Plus många fler ...

Teman för 2020-konferensens agenda omfattar klimatanpassning, ESG som mainstream, ROI för hållbarhet och elastiska leveranskedjor.

Konferensen täcker affärskritiska frågor som är relevanta för företagens hållbarhet, hållbar upphandling/leveranskedjor, investerarrelationer, hållbarhetsredovisning eller alla slags ESG-investeringar. 

2020 är ett kritiskt och viktigt år med nära förestående tidsfrister. Det blir ett år då nya ambitiösa riktlinjer och mål måste dras upp för det kommande decenniet.