Schneider Electric skärper sin hållbara profil inför teknikkonferensen WEB Summit

Web Summit är en årlig konferens med teknikutställning som hålls i Lissabon, Portugal. Konferensen anses vara världens största tekniska evenemang. Bilden visar ett tidigare evenemang med Schneider Electrics monter. Foto: Schneider Electric

Schneider Electric har inför teknikkonferensen WEB Summit åtagit sig att sätta fokus på Förenta Nationernas mål för hållbar utveckling, med betoning på konkreta klimatåtgärder.

Vad gör Web Summit för att hantera globala koldioxidavtryck?

- Web Summit har samarbetat med Schneider Electric för att främja mål som går ut på att minska koldioxidpåverkan och bidrar till att göra konferensen mer hållbar, säger företaget.

Efter evenemanget kommer hållbarhetsexperter från Schneider Electric att mäta evenemangets koldioxidavtryck genom att samla in data om faktisk energiförbrukning och genomförda evenemangsresor. När koldioxidavtrycket för händelsen har identifierats, kommer Schneider Electric att använda certifikatet för förnybar energi attribut (EAC) och verifierade koldioxidförändringar för att värdera eventets utsläpp.

Schneider Electric också engagerat i sin företagsegna "avkarbonisering". Det gäller för bolaget som sådan och för dess kunder och samarbetspartners. Därför tillhandahåller Schneider Electric, enligt egen utsago, innovativa tjänster och lösningar för att utveckla utsläppsminskningar och strategier för förnybar energi. Företaget meddelade nyligen att det kommer att nå sitt eget koldioxidneutrala mål redan 2025, fem år tidigare än väntat.

Web Summit är en årlig teknikkonferens som hålls i Lissabon, Portugal. Konferensen anses vara världens största tekniska evenemang. WEB Summit, som grundades 2009, av Paddy Cosgrave, David Kelly och Daire Hickey, hölls ursprungligen i Dublin, Irland. Konferenserna fortsatte fram till 2016, då de flyttades permanent till Lissabon, Portugal.

Konferensens ämnen centrerar kring internetteknik, framväxande teknik och riskkapitalism. Föredragshållarna består av industriledare, ämnesexperter, kändisar och politiker, såsom Stephen Hawking, Elon Musk, Al Gore och FN:s generalsekreterare António Guterres, bland många andra. Web Summit-partners spänner från Fortune 500-företag till nystartade företag, med deltagare som representerar alla nivåer och sektorer i den globala högteknologibranschen.