Storägare ökar i Swedish Stirling

PWR BLOK är Swedish Stirlings containerbaserade lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser och omvandla till elektricitet. Bild: Swedish Stirling.

De tre största ägarna i börsnoterade miljöteknikföretaget Swedish Stirling AB har köpt ytterligare 100 000 aktier vardera, enligt Finansinspektionens insynsrapportering. Efter förvärven äger styrelseordföranden Sven Sahle genom bolag sammanlagt 35,6 procent, AC Cleantech 17,0 procent och East Guardian Asset Management AG 12,9 procent. De båda sistnämnda bolagen har ledamöter i styrelsen för Swedish Stirling AB, som är listat på NGM Nordic MTF och hette tidigare Ripasso Energy AB.

 

Peter Fredriksson