Nytt nätverk inom förpackningsindustrin kraftsamlar för återvinningsfrågor  

Fem företag inom förpackningsindustrin har bildat ett nytt nätverk för att gemensamt driva hållbarhetsfrågor på global nivå. Det är BillerudKorsnäs, Elopak, SIG Combibloc, Stora Enso och Tetra Pak som i den nya organisationen GRACE, Global Recycling Alliance for Beverage Carton and the Environment, ska arbeta för en hållbar förpackningsindustri.

 

-    Genom GRACE kommer industrin för vätskekartong kunna driva viktiga frågor inom framförallt återvinning. GRACE blir en viktig plattform för att säkerställa en stark positionering av vätskekartongen, med både låg koldioxidpåverkan och stark koppling till cirkulär ekonomi, säger Håkan Pettersson, Business Segment Director på BillerudKorsnäs.

 

Företagen är sedan tidigare inom organisationen ACE engagerade i dessa frågor inom EU, men nu ska frågorna drivas även globalt. Genom vetenskaplig och evidensbaserad kunskap kommer GRACE att informera om hur vätskekartongens låga koldioxidpåverkan kan bidra till att minska klimatförändringarna.