Pilotprojekt kan möjliggöra biologisk rening av metallhalter i lakvatten

Sulfatreducerande bakterier

Hässleholms Kretsloppscenter

Hässleholms Kretsloppscenter (HKC) i Vankiva är en modern avfallsanläggning där vi kan ta emot de flesta typer av avfall. Varje år tar vi emot, behandlar och återvinner omkring 200 000 ton avfall. Anläggningen utvecklas ständigt med nya mottagningsytor, nya behandlingsmetoder och nya processer för att effektivisera driften och kunna återvinna och återanvända så mycket som möjligt av det material som kommer in. 

Biologisk rening av metallhalter i lakvatten

Just nu pågår ett pilotprojekt för att minska halten tungmetaller i lakvatten med hjälp av sulfatreducerande bakterier. Lakvattnet på anläggningen innehåller relativt låga halter metaller men behöver minska ytterligare för att kunna släppas ut till den närliggande bäcken. Vanligtvis renas lakvatten från metaller genom kemisk fällning, vilket innebär att kemikalier tillsätts vattnet och binder till metallerna. Om projektet med att använda sulfatreducerande bakterier fungerar, kan lakvatten renas biologiskt istället, vilket innebär att vi kan minska användningen av kemiska tillsatser.

Metoden har aldrig tidigare testats på lakvatten i Sverige och idén föddes när vår miljösamordnare Sofie Vessling hade möte med vår samarbetsparter Sweco. Att rena lakvatten med hjälp av bakterier har visat väcka ett stort intresse. Pilotprojektet, som vi på Hässleholm Miljö drog igång 2018 tillsammans med Sweco, finansieras av branschorganisationen Avfall Sverige och Lunds Tekniska Högskola är med och driver projektet genom examensarbetare. AnoxKaldnes har bidragit med bärare (material som bakterierna ska trivas med) och det holländska bolaget Paques har bidragit med bakteriekulturen.

Vad händer framöver?

Det är idag för tidigt att kunna dra slutsatser av projektet men resultaten såhär långt visar en positiv trend. Nu fortsätter vi att följa utvecklingen av reningsmetoden för att se om biologisk rening är något som vi kan använda även på metaller och hur det i så fall skulle kunna implementeras i full skala. Projektet beräknas avslutas i mars 2020.