Nytt flygbränsle ger 80 procentiga minskningar av utsläppen

Nytt bränsle minskar utsläppen av svaveloxid och kväveoxid. Foto: Neste

Neste har tagit fram det hållbara flygbränslet Neste MY Förnybart Flygbränsle som en hjälp till flygbranschen att minska sitt koldioxidavtryck. Neste MY Förnybart Flygbränsle produceras från 100 procent förnybara och hållbara råmaterial. Bränslet är ett bekvämt och effektivt sätt att minska utsläppen och öka andelen förnybar energi inom flyget.

Neste MY Förnybart Flygbränsle uppfyller de höga krav på säkerhet och kvalitet som ställs inom flygsektorn och är certifierat enligt ASTM D7566. Det är helt kompatibelt med befintlig flygmotorteknik och infrastruktur för bränsledistribution vid blandning med fossilt flygbränsle. Inga ytterligare investeringar eller modifieringar är därför nödvändiga.

En övergång till förnybart flygbränsle producerat från 100 procent förnybara råmaterial kan ge upp till 80-procentiga minskningar av utsläppen av växthusgaser under bränslets livscykel jämfört med konventionellt fossilt flygbränsle. Det kan minska utsläppen av skadliga partiklar av svaveloxid och kväveoxid. Dessutom är förbränningen ren, det vill säga utan svavel, syre och aromatiska föreningar, och energiinnehållet är högre. Det kommer även att ge betydligt mindre utsläpp av koldioxid, partiklar och kväveoxid lokalt på flygplatsen. Neste MY Förnybar Diesel används redan för marktransporterna på många flygplatser.