Pauligs kafferosteri i Nordsjö återanvänder spillvärme

Energianvändningen i Pauligs rosteri i Nordsjö grundar sig helt på förnybara energikällor.Foto: Paulig

I ett gemensamt pilotprojekt tar Helen och Paulig tillvara spillvärme från Pauligs kafferosteri i Nordsjö. Med hjälp av en ny typ av teknisk lösning kan man samla in så mycket värme att det motsvarar det årliga värmebehovet i 1 000 tvårummare i höghus. Värmeåtervinning från livsmedelsindustrins produktionsprocesser i fjärrvärmenätet är något unikt i Helsingforsområdet.

Med hjälp av lösningen ökar Paulig energieffektiviteten i kafferostningslinjerna i rosteriet i Nordsjö avsevärt. Samtidigt byggs ett system för att ta tillvara värme i rosteriet. Med hjälp av lösningen kan spillvärme, som rosteriet inte behöver själv, återvinnas i Helens värmenätverk. I en dubbelriktad värmemarknad, dvs. öppen fjärrvärme, kan ett företag eller en fastighet både köpa fjärrvärme och sälja värme som produceras till energibolaget. Helen köper industriell processvärme som lämpar sig för fjärrvärmenätet och utnyttjar den för att värma upp Helsingfors.

– Vi tar tillvara värme i rostningsprocessen, där mest värme uppstår. Vi utnyttjar den tillvaratagna värmen primärt genom att leda den till vår egen uppvärmning. Den resterande värmen fortsätter till Helens fjärrvärmenät. Idén för att ta tillvara värmen från rosteriet i Nordsjö uppkom i och med en gemensam kartläggning över energieffektiviteten och det är en del av vårt hållbarhetsarbete. När vi hittade en lämplig samarbetspartner, var det ett lätt beslut att starta projektet, säger Timo Tuukkanen, fastighets- och säkerhetschef på Paulig.

Det nya systemet för att ta tillvara värme tas i bruk i början av nästa år.

– Betydelsen av all värme som redan använts en gång kommer att öka i framtiden. Det är inte förnuftigt att slösa med värme, om den kan tas tillvara. Helens mål är ett kolneutralt energisystem, och värmeåtervinning är en av många metoder på färden mot kolneutralitet. Pauligs och Helens gemensamma projekt är ett utmärkt exempel på en energieffektivitetsåtgärd som vidtagits gemensamt, där båda parterna såväl sparar pengar som minskar sina utsläpp, säger Jouni Kivirinne, affärsutvecklingschef på Helen.