Väsbyhem laddar för hybridbilar

Det behövs fler laddningspunkter när det blir vanligare med elbilar. Foto Väsbyhem

För att möta det ökande behovet och anpassa oss till önskemål från våra hyresgäster bygger Väsbyhem successivt ut antalet laddningspunkter i sina bostadsområden eftersom den bästa platsen för laddning är där bilen oftast står parkerad.

– Genom Väsbyhems insatser ges invånare och företag i Väsby möjlighet att välja klimatsmart mobilitet som minskar negativa utsläpp. Att skapa förutsättningar till bättre alternativ för klimat och miljö är att visa ledarskap, säger Ann-Christin L Frickner, kommunalråd i Upplands Väsby kommun (C).

Andelen el- och hybridbilar ökar snabbt i Sverige, något som självklart också ger ett ökat behov av platser för laddning. Med hjälp av Klimatklivets investeringsstöd är Väsbyhem med och bidrar till en hållbar stadsutveckling genom de publika laddningspunkter som satts upp i Upplands Väsby.