Linde energi byter till giftfria WOPAS-stolpar

Bild: Linde Energi.

I våras påbörjades arbetet med att ersätta gamla kreosot-behandlade stolpar längs ledningsnätet mellan Pikaboda och Lindesberg mot nya, giftfria WOPAS-stolpar. Nu är den andra etappen i full gång i skogarna mellan Rumängen och Lindesberg.

Hittills är 30-talet nya stolpar på plats i denna etapp och när arbetet är färdigt, innan vintern och tjälen sätter sin prägel i marken, kommer Linde energi ha bytt ut drygt 80 stolpar.

- Här kan vi av olika anledningar inte gräva ner kabeln. Därför känns det bra att kunna ersätta de gamla kreosot-stolparna med nya, miljövänligare alternativ, säger Ola Andersson, Enhetschef Anläggning på Linde energi.

WOPAS lanserades under 2017 och består av cirka 85 procent förnybart material, som dessutom kan återvinnas på nytt.

- Det är svårt att slå i en livscykelanalys, menar Joakim Johansson, Affärsområdeschef El på Linde energi.

- Vi arbetar aktivt med ökad hållbarhet i vårt elnät och det här är ett av många steg på vägen, fortsätter Joakim Johansson.