Byggstart för pyrolysanläggning

Foto: Setra

Under hösten påbörjas bygget av Pyrocells pyrolysanläggning vid Setras sågverk i Gävle som kommer omvandla restprodukter från skogen (bl.a. sågspån) till pyrolysolja. Det skriver Sveaskog i ett pressmeddelande.

Pyrolysoljan kommer att raffineras på Preems raffinaderi i Lysekil till förnybara drivmedel.

Pyrolysanläggningen beräknas vara klar 2021 och kommer när den tas i bruk producera cirka 25 000 ton pyrolsolja per år.

Pyrocell ägs gemensamt av Setra och Preem. Setra ägs i sin tur till 50 procent av Sveaskog.