Vattenfall fasar ut kolenergi i Berlin

Utfasningen av kol viktig klimatåtgärd för Berlin. Arkivbild

Vattenfall och delstaten Berlin startade 2017 förstudien "Utfasning av kol och hållbar fjärrvärme Berlin 2030”. Nu presenterades resultaten: Utfasning av kol i Berlin är möjlig till senast 2030.

Resultaten från den nya förstudien visar att utsläppen av koldioxid kan minskas med mer än två miljoner ton årligen genom att ersätta kol i fjärrvärmen. Det motsvarar cirka 13 procent av de totala koldioxidutsläppen i delstaten Berlin (2016: 16,9 miljoner ton totalt). Detta skulle göra Vattenfalls del som fjärrvärmeoperatör till det största enskilda bidraget på Berlins väg till klimatneutralitet 2050.

– Utfasning av kol i Berlin är ett viktigt steg för att på sikt fasa ut alla fossila bränslen i stadens fjärrvärme. Det är också ett viktigt steg för Vattenfall för att minska företagets totala koldioxidutsläpp och för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, säger Vattenfalls vd Magnus Hall.

Regine Günther, Berlins senator för miljö, transport och klimatskydd, förklarar:

– Utfasningen av kol till 2030 är en viktig klimatåtgärd för Berlin. Att ersätta kol i fjärrvärmen är en stor utmaning, men förstudien visar nu i detalj hur detta kan genomföras. Det återstår dock mycket att göra efter 2030, eftersom naturgas också behöver bytas ut och all teknik inte är tillgänglig ännu. Vi behöver dessutom se ytterligare åtgärder på den federala statliga nivån - till exempel prissättning av koldioxidutsläpp och instrument för att byggnadsisolering ska främjas.

Tanja Wielgoß, chef för Vattenfall Wärme Berlin, säger:

– Förstudien visar möjligheterna att bygga om Berlins fjärrvärmesystem och göra det hållbart för kommande generationer. Genom att fasa ut kol till 2030 i Tysklands största stad skickar vi en tydlig signal i landet om hur man inte bara kan tänka på energiomställningen, utan också genomföra den.