Utför lågflödesmuddring i sjön Öljaren

Lågflödesmuddringen kommer att starta i november 2019. Foto: Katrineholms kommun

Katrineholms kommun och projektet i Öljaren får 5 miljoner kronor i bidrag från Havs och Vattenmyndigheten, HaV, via Länsstyrelsen i Södermanlands län. Bidraget kommer att användas till att utöka den yta som ska lågflödesmuddras, bottendammsugas, i sjön Öljaren. Lågflödesmuddringen kommer att starta i november 2019.

– Bidraget är ett väldigt positivt tillskott och möjliggör att vi kan bottendammsuga en mycket större yta av Öljaren än vad vi planerat för. Resultatet blir att åtgärdsarbetet kan pågå längre - med fler studiebesök och större spridning av resultatet. Vi kommer också att få ett bredare underlag för utvärdering av projektet och en betydligt större och positiv effekt på sjöns status, säger projektledare Jenny Herbertsson i Katrineholms kommun.

– Att minska övergödningen av våra sjöar och vattendrag har mycket hög prioritet i kommunens miljöarbete och vi jobbar brett med frågan. I Julita, med avrinning mot Öljaren, har vi inventerat samtliga enskilda avlopp. De allra flesta har varit bristfälliga men nu är omkring 900 avlopp åtgärdade och uppfyller dagens krav på rening. Vi har också jobbat med miljöåtgärder inom lantbruket för att minska belastningen på Öljaren. Bidraget kommer väl till nytta i arbetet med att förbättra statusen i Öljaren men erfarenheterna vi får kommer också att gagna övergödningsarbetet i ett större sammanhang säger Martin Edgélius, ordförande i bygg- och miljönämnden i Katrineholms kommun.