Geminor godkänt för järnvägstransporter av avfall i Sverige

Geminor transporterar återvunnet avfall med järnväg. Foto: Geminor

Geminor introducerar järnvägstransport av återvunnet avfall efter att ha beviljats ​​industriellt järnvägstillstånd. Genom att vara närvarande i flera länder i Europa och Skandinavien har resursförvaltningsföretaget Geminor länge haft ambitionen att transportera återvunnet avfall med järnväg. Efter en treårig ansökningsprocess får Geminor äntligen tillstånd att frakta gods med tåg till och från sin svenska HUB i Landskrona.

– Vi började förbereda oss för detta år sedan, och Landskrona HUB har sedan länge anpassats för järnvägstransporter. Nu är vi mycket glada över att få tillståndet vi behöver för att driva tågfrakt till vår svenska sorterings- och lagringsanläggning, ett alternativ som vi förmodligen är en av de allra första att erbjuda tågfrakt på den nordiska marknaden, äger Country Manager Sweden på Geminor, Per Mernelius.

– Frakt med järnväg har många fördelar. Inte bara är den snabbare och mer kostnadseffektiv  - det är också ett grönare alternativ jämfört med vägtransporter. För närvarande finns det inte tillräckligt med kapacitet inom vägtransporttjänster i Europa, vilket gör att järnvägstransporterna bidrar till en mer stabil och pålitlig leverans av återvunnet avfall. Järnvägstransporter är väl utvecklade på den europeiska kontinenten, vilket öppnar för snabbare, billigare och bättre transporter, säger Mernelius.

Landskrona HUB i södra Sverige hanterar mer än 40 000 ton  avfall årligen. Alternativet att använda godstågföretag för att leverera och distribuera avfallsbränslen gör Landskrona HUB mer lämpad för lagring och leveranshantering.

Vi har fortfarande en lång väg att gå i förhållande till transport av avfall på skenor i Europa, säger Mernelius:

- Transport med järnväg är fortfarande en nyhet inom denna bransch. Om vi ​​ska uppfylla dessa tjänsters potential måste fler branschaktörer anpassa sig och underlätta för räls. För längre transporter och för nya marknader är tåg ett mycket lovande alternativ under de kommande åren.