Biogödselgas från Karlskoga certifierad

Biogödslet produceras i biogasanläggningen på Mosserud i Karlskoga. Foto: Karlskogaenergi

Biogasbolaget i Mellansverige biogödsel har certifierats enligt Avfall Sveriges system SPCR120 för certifierad återvinning. Det är en stämpel på att biogödslet är baserat på kvalitetskontrollerat, rent och källsorterat organiskt material och håller hög kvalitet. Biogasbolagets biogödsel är sedan i våras också KRAV-certifierat.

Certifiering av biogödsel är ett frivilligt åtagande som innebär att biogödselns kvalitet kontrolleras av en oberoende part vilket bidrar till ett ökat förtroende för produkten. Biogasbolaget i Mellansverige ägs gemensamt av Karlskoga, Örebro och Kumla kommun genom bolagen Karlskoga Energi och Miljö och KumBro Utveckling.