Kranvatten 250 gånger billigare än flaskvatten

Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen. Foto:Mitt Sverige

Sveriges kranvattenkvalitet tillhör de bästa i världen, ändå blir det allt vanligare i Sverige att dricka flaskvatten. Detta trots att det går åt runt 300 gånger så mycket energi för att du ska kunna dricka en liter flaskvatten, jämfört med samma mängd kranvatten. Dessutom blir det 250 gånger dyrare per liter jämfört med vatten från kranen.

– Jag tycker att kranmärkning är ett lysande exempel på hur man med små medel kan göra en god gärning för vår miljö. Märkningen går hand i hand med hela vårt koncept. Förhoppningsvis inspirerar vi andra att göra samma sak, säger Anna Frisk, projektledare för den kranmärkta matvandringen Eat Up som går av stapeln i Sundsvall nu i helgen.

Allt fler uppmärksammar kranvatten! Hittills har 12 verksamheter och evenemang i Sundsvall och Timrå valt kranvatten framför flaskvatten genom den nationella hållbarhetsmärkningen kranmärkt. Fler har anmält sitt intresse och jobbar vidare med frågan internt för att på sikt genomföra själva märkningen. Det är en blandning av både stora och små verksamheter och evenemang.

– Det är positivt att intresset för kranmärkning ökar både lokalt och nationellt, i Sundsvallsregionen har vi dessutom ett fantastiskt bra kranvatten, säger Magnus Wiklund, kommunikationschef på MittSverige Vatten & Avfall.

Det är både enkelt och gratis att kranmärka sin verksamhet eller sitt evenemang. Kranmärkt är en hållbarhetsmärkning och ska inte blandas ihop med en regelrätt certifiering. Verksamheter och arrangörer ansvarar själva för att man lever upp till sitt åtagande.