Hydro Storage söker ytterligare kapital för verkställande av pumpkraftverk

Illustration över pilotprojektet på Åland med närliggande vindpark. Bild: Pumped Hydro Storage Sweden.

Under september påbörjas en aktieemission för det svenska energiteknikföretaget Pumped Hydro Storage Sweden AB. Målet med emissionen är att få in ytterligare kapital för att verkställa byggnationen av det första pumpkraftverket under jord. Det meddelar bolaget via ett pressutskick.

Pumped Hydro Storage Sweden AB (PHS) startades ur en drivkraft att motverka de rådande klimatförändringarna genom att ta fram ny teknik för storskalig lagring av energi. Pumpkraftverk står idag för över 94 procent av den totala energilagringen. Tekniken kännetecknas av hög verkningsgrad – mängden energi som går förlorad vid lagring är låg och anläggningarna har lång livslängd. Dessvärre påverkas djur, växtlighet och landskap negativt när traditionella vatten- och pumpkraftsanläggningar byggs. PHS:s lösning innebär att istället anlägga pumpkraftverk under jord – i redan existerande gruvor.

– Traditionella pumpkraftverk är inte anpassade för att möta de krav som den växande reglermarknaden ställer. Vår lösning kräver inga nya reservoarer och låter oss använda befintlig infrastruktur såsom inmatningspunkter till elnät och vägar för transport. Vi är unika i världen med att erbjuda en anläggning som fungerar under jord, som är kostnadseffektiv att installera, med hög verkningsgrad, lång livslängd och utgör minimal miljöpåverkan, säger Otto Werneskog, vd PHS.

Prototyp blir verklighet

Sedan den förra emissionen under våren 2019 har mycket hänt i bolaget. PHS har bland annat slutit ett avtal med Ålands största vindkraftsaktör Allwinds och Flexens, som är projektutvecklare inom smarta och flexibla elsystem. Avtalet möjliggör projektet med att uppföra en demonstrationsanläggning i den gamla Nyhamnsgruvan vid Lilla Båtskär, i Lemlands kommun i Åland. Det unika projektet ger företaget möjlighet att på ett tydligt sätt demonstrera sitt koncept, som spås väcka stort internationellt intresse.

– Det finns liknande pågående projekt i bland annat Australien och på västkusten i USA, men detta har aldrig demonstrerats i gruvmiljö tidigare. Arbetet på Åland är redan igång där initial design och budget har tagits fram. Ren energilagring är nyckeln i en hållbar samhällsutveckling och vi har den teknologin som krävs för att klara den omställning vi alla står inför, säger Otto Werneskog.