Power One satsar på vätgas i Burundi

Bild: Power One.

Power One kombinerar både vind, vatten och sol, för att minska behovet av dyrbar lagring. Bolaget kommer att använda sig av elektrolytlagring men kommer även att avsätta en del av solparken till att driva en liten anläggning för tillverkning av vätgas för drift av båtar.

Då Tanganyikasjön fortfarande är ren och kristallklar är eldrift av båtar ett självklart komplement för att bevara den oförstörd. Vätgas är dessutom billigare som drivmedel än fossilt bränsle, skriver Power One.

Vätgas används för eldriven transport på både land och vatten. Vid tillverkningen delas vatten till syrgas och vätgas. Vätgasen samlas i tuber och förvandlas sedan till elektricitet via en så kallad power cell. Med en tub vätgas, en power cell och en elmotor drivs många elfordon idag, allt från mopeder, bilar och lastbilar till båtar. Det är en hållbar och väl beprövad teknik vars enda restprodukt är syrgas och vatten. Syrgas används inom allt från sjukvård till svetsning och är en importvara i Burundi. Både syrgas och vätgas går därför att sälja med god förtjänst för Power One.

Väte är ett välkänt och pålitligt system för lagring av energi som använts inom industrin i snart ett sekel. Tekniken är enkel: DC-spänning producerad pådagtid från solpaneler används i en elektrolysator för att separera vatten (H2O) i väte (H2) och syre (O). Det icke-förorenande syret släpps ut i luften och vätet lagras under tryck till enkelt och hållbart behållare. På natten, när solen är ned, leds väte in i en kraftcell som smälter väte med syre från luften tillbaka till vatten. Genom denna process energin från det förra dagsljus återskapas till el och används för nattkonsumtion.

Om solparken producerar mer energi under dagsljus än vad som förbrukas under dagen och till nattetid kan överskottet användas för att tillverka vätgas för andra applikationer, t.ex. transporter på sjön. I detta fall överförs väte till gastuber i båtarna och omvandlas där tillbaka till elektricitet via en såkallad powercell. Denna ger sedan el till den elektriska motorn i båten.

Detta är ett mycket enkelt, väl testat och hållbart system. Med en enkel trycktank, en bränslecell och en elektrisk motor kan vätgas användas för drift av alla transporter, även flyg, och idag har de flesta av de stora biltillverkarna utvecklat elbilar för vätgas. Ombyggnad av regionens båtar till vätgasdrift är ganska enkel och planer finns på att starta ett ombyggnadsvarv i Kabnonga fiskehamn för detta.