Miljöförstöringen i Kina minskar

Miljöförstöringen i Kina har totalt sett börjat minska. Arkivbild

Under decennier har miljöförstöringen i Kina ökat i takt med den ekonomiska tillväxten. Men den kopplingen har brutits de senaste åren enligt en ny internationell forskningsstudie som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advanced. Bakom studien står en internationell forskningsgrupp från fem länder där en av deltagarna är Deliang Chen, professor i fysikalisk meteorologi vid Göteborgs universitet och medlem i FN:S klimatpanel IPCC.

– Vår forskningsstudie visar att ökad miljömedvetenheten och satsningar i Kina det senaste decenniet har gett resultat, säger Deliang Chen.

I slutet av sjuttiotalet började Kinas ekonomi expandera och de följande decennierna har den accelererat. I samma takt ökade miljöförstöringen.

– Men analys av våra data visar att för Kina försvagas det sambandet från och med år 1995, säger Deliang Chen.

Forskarna har studerat siffror för ekonomiskt tillväxt, miljöförhållanden, regionala skillnader, klyftan stad-landsbygd, social ojämlikhet, landbaserade effekter på havet, jämställdhet i utbildning, hälsovård, och levnadsstandard i Kina under tidsperioden 1977 − 2017. Till grund för forskningsresultaten ligger enorma mängder ”big data”.

– I vår studie har vi tittat på data från alla områden utifrån FN:s sjutton hållbarhetsmål Sustainable Development Goals, SDG. Vi naturvetare brukar annars bara titta på våra egna mätdata, men i den här studien har vi använt befintliga data från många olika källor.

Forskningsstudien visar att miljöförstöringen i Kina totalt sett har börjat minska, men att växthusgasutsläppen har fortsatt att öka.