Riksdagens miljö- och jordbruksutskott besökte Sunpine

Foto: Sunpine

Riksdagens miljö- och jordbruksutskott besökte på tisdagen SunPines fabrik på Haraholmen i Piteå. 27 riksdagsledamöter anlände på tisdagen till SunPine på Haraholmen i Piteå och tog del av en föreläsning om SunPines tillblivelse, hållbarhetsarbete och klimatnytta. En frågestund följdes sedan av en rundvandring på fabriksområdet där det i dag råder lite ”ursäkta röran, vi bygger om” då bolaget är mitt i en investering i nytt laboratorium, större kontor och en andra fabrik för att utöka talldieselpropduktionen med 50 procent.

– För oss är det självklart viktigt att politiken förstår att vi i Sverige har ett hållbart skogsbruk, att för varje träd som fälls så planteras det två, eller som i Södras fall tre. Det är främst en utmaning i EU där många länder redan har fällt all sin skog, säger Magnus Edin, vd för Sunpine i ett pressmeddelande.

– Sedan är det också viktigt att förstå att vår råvara är en restprodukt från sulfatmassabruken. Det behöver alltså inte fällas ett enda extra träd för att vi ska kunna producera vår talldiesel. Och när vi nu bygger en ny fabrik och ökar volymen med 50 procent kvarstår detta faktum. Det behöver inte avverkas mer skog för att vi ska klara den volymökningen.

Under frågestunden undrade politikerna i utskottet vilka beslut SunPine ”önskade sig”:

– För oss är det absolut viktigaste att ni beslutfattare alla förstår att den dag vi ge OK till palmolja får vi lägga ner. Nu vet alla att den framställningen skövlar jordbruksmark och är problematisk. Men samtidigt finns det tunga aktörer som förespråkar palmoljan.

 

– Vi förespråkar att man måste titta på hela klimatpåverkan, ”from well to wheel” som det heter. Och värdera de olika alternativen utifrån det. Just nu finns det också beslut som gör att regelverket egentligen inte gynnar att investeringar som vår sker här i Sverige. Det tycker vi förstås är fel. Vi borde skapa modeller som gynnar svenska investeringar på det här området.