Swedish Stirling förstärker patentskydd

Bild: Swedish Sterling.

Miljöteknikföretaget Swedish Stirling inleder samarbete med Prospero Acceleration AB i syfte att förstärka patentskyddet.

Bolaget har inlett ett djupare samarbete med konsultföretaget Prospero Acceleration i syfte att stärka skyddet av de immateriella tillgångarna avseende bolagets produkter PWR BLOK 400-F.

Bakgrunden till beslutet är att företagets teknologi och lösningar kan komma att bli mer publik de. PWR BLOK – som är en unik lösning för att återvinna energi ur industriella restgaser – är idag det billigaste sättet att producera elektricitet och ger dessutom större CO2-besparingar per investerad krona än något annat energislag, enligt det oberoende certifieringsföretaget Lloyd’s Register.

Swedish Stirling har tidigare en inlämnad patentansökan för PWR BLOK. Denna avser ett system för central kontroll och reglering av arbetsgasen i varje Stirlingmotor inom ett PWR BLOK, vilket gör produkten både effektivare och billigare att tillverka.

Företaget avser nu att gå vidare och ansöka om fler patent för att ytterligare förstärka det immateriella skyddet av teknologin.