Energikontor Sydost beviljats 20 miljoner för miljöarbete

Gör insatser för ett minskat klimatavtryck. Foto: Energikontor Sydost

Energikontor Sydost arbetar med frågor kring hur regioner i sydost kan minska koldioxidutsläpp gällande transporter och energi. Genom lyckade samarbeten med lokala, regionala och internationella partners har sydostregionen under 2019 beviljats 20 miljoner i projektmedel, vilket ger Energikontoret möjlighet att fortsätta med insatser för ett minskat klimatavtryck.

– Arbetet med att få ut kunskap och information om hur alla ska agera för att nå ett hållbart samhälle är oerhört omfattande. Vi är tacksamma för den finansiering som sydost har fått hittills i år, säger Christel Liljegren, vd Energikontor Sydost. 

Fossila transporter och fossil energianvändning står för en majoritet av våra koldioxidutsläpp i Sverige och arbetet med en klimatomställning intensifieras på många håll. Energikontor Sydost, som är ett icke vinstdrivande företag, ägs av kommuner och regioner i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län. Energikontoret har sedan starten för 20 år sedan arbetat tillsammans med ägarna för att sydost ska bli mer energieffektivt och att den energi som behövs kommer från förnybara energikällor.  

Idag arbetar runt 25 medarbetare, fördelat på fyra kontor, med insatser för att öka medvetenhet och kunskap kring dessa frågor. Behovet att öka takten är stort vilket leder till att intresset för kompetens kring frågorna ökar. Energikontor Sydost har under året, genom ett lyckat projektutvecklingsarbete, beviljats finansiering för fler projekt än vanligt där cirka hälften av finansieringen kommer från EU. 

– Det känns bra att vi kan bidra till att aktörer i sydöstra regionen får ta del av dessa resurser för att kunna arbeta både med kunskapsspridning och praktiskt arbete för ett bättre klimat, säger Christel Liljegren. Men vi kan inte luta oss tillbaka och känna oss nöjda, fortsätter hon, det finns mycket kvar att göra!