SSAB leder internationell klimatrankning

Tabell: CDP

Den internationella organisationen CDP (Carbon disclosure project) har publicerat en ny rapport som rankar stålbolagen efter hur mycket koldioxid de genererar och hur nära de står i att gå över till en produktion med låg kolhalt. Leder rankningen gör svenska SSAB, följt av Arcelor Mittal och Hyundai Steel. Listan omfattar 20 stålföretag som tillsammans står för 30 procent av den globala stålproduktionen.
Totalt står stålindustrin för mellan 7 och 9 procent av de globala växthusgasutsläppen från fossil bränsleanvändning. För att anpassa sig till Internationella energimyndighetens (IEA) scenario om en två graders temperaturhöjning måste sektorn minska sina utsläpp med 65 procent fram till 2050, jämfört med nivån 2014.