Skärpta krav på utsläppen från Käppalaverket

Käppalaverket får släppa ut mer avloppsvatten - men renare. Foto: Käppalaförbundet

Tillståndsprocessen för Käppalaförbundets nya verksamhetstillstånd är nu avslutad. Det nya tillståndet gäller fortsatt och utökad verksamhet vid Käppalaverket på Lidingö där avloppsvatten från elva medlemskommuner norr och öster om Stockholm renas. Förbundet får bland annat möjlighet att rena mer avloppsvatten, men med skärpta utsläppsvillkor.

Det nya tillståndet innebär bland annat att Käppalaförbundet får möjlighet att rena mer avloppsvatten (från motsvarande 900 000 personer i stället för 700 000), producera mer fordonsgas (10 miljoner kubikmeter i stället för 6 miljoner) och tillvarata värmeenergi från det renade avloppsvattnet upp till 40 megawatt. Villkor ställs också på att förbundet ska följa utvecklingen och arbeta för att införa ny teknik för läkemedelsrening i Käppalaverket.

I det nya tillståndet ställs skarpa krav på utsläpp av kväve, fosfor och organiskt material. De nya utsläppsvillkoren gäller som årsmedelvärde från år 2027.

De skärpta utsläppsvillkoren är en tuff utmaning för Käppalaförbundet som nu har sju år på sig innan de nya villkoren börjar gälla. För att uppfylla kraven planerar förbundet att förändra reningsprocessen i den befintliga anläggningen.

– Just nu pågår ett pilotförsök i en av våra elva reningslinjer för att finna rätt teknisk lösning som kan uppfylla de krav som ställs. Därefter planerar vi att under de kommande åren bygga om resterande tio linjer, säger Andreas Thunberg.