Dags för bioplast

Det är dags att införa bioplast anser Nordisk Bioplastförening. Arkivbild

Det är mycket fokus på plastmaterialen för närvarande. I media, bland allmänheten och bland forskare, diskuteras plastmaterialens existensberättigande.

Bioplaster, det vill säga plaster tillverkade av förnyelsebara råmaterial, är ett intressant alternativ och ett steg bort från fossilbaserade material och intresset för dessa material är stort. Nordisk Bioplastförening arrangerar i september tre seminarier om bioplaster i Stockholm, Helsingfors och Oslo.

– Det här är frågor som vi kommer att diskutera på endagsseminarierna, säger Hans Friedsam, ordförande i Nordisk Bioplastförening som idag har ett sextiotal medlemsföretag.

Jämfört med de traditionella plastmaterialen är bioplasterna unga material och det finns stor okunskap. Nordisk Bioplastförening jobbar intensivt med att sprida kunskap och seminarierna i Stockholm, Helsingfors och Oslo är exempel på det och i början av nästa år är det dags för Köpenhamn.