Framgångsrika tester med biokol i masugnen

Foto: SSAB

Vid SSAB:s stålverk i Brahestad har man vid två tillfällen det senaste året testat användning av biokol som råvara i masugnen. I testerna ersattes först fyra procent och sedan tio procent av det fossila injektionskolet eller PCI-kolet med biokol. Testerna visar att en tioprocentig andel biokol är möjlig, vilket skulle minska koldioxidutsläppen från fossilt kol med 100 000 ton åm året. Utmaningen är dock att skaffa tillräckligt med biokol, enligt SSAB.

Koldioxidutsläppen från SSABs stålverk i Brahestad kommer främst från järnproduktionen, eftersom fossilt kol används som råvara i masugnsprocessen. SSAB:s mål på lång sikt är att genom HYBRIT-projektet skapa en helt ny teknik för ståltillverkning, där det fossila kolet ersätts med väte. Utsläppen består då av vatten i stället för koldioxid.

Den nya tekniken är tänkt att tas i bruk i Brahestad på 2040-talet. Men redan nu är man igång med att utveckla och testa lösningar som minskar utsläppen innan den nya tekniken införs.

Under det senaste året har SSAB Brahestad deltagit i ett samarbetsprojekt som undersökte utnyttjandet av biprodukter från skogsindustrin som råvara i masugnen. I Brahestad testades användning av biokol som råvara i masugnen. Det första testet gjordes i augusti 2018 och varade i åtta timmar. Under testet gick ett lastbilslass biokol igenom råvaruprocessen. Det betydde i praktiken att fyra procent av det fossila injektionskolet eller PCI-kolet ersattes med biokol. Det andra testet gjordes i maj 2019 och varade i nio dagar. I det testet ersattes hela tio procent av det injicerade PCI-kolet med biokol, och 820 ton eller cirka 20 lastbilslass med biokol gick igenom råvaruprocessen.

Testerna visar att åtminstone tio procent av det fossila PCI-kol som masugnsprocessen behöver skulle gå att ersätta med biokol för närvarande. Vid fortlöpande användning skulle det innebära en minskning av koldioxidutsläppen från fossilt kol med 100 000 ton om året.

SSAB:s egna laboratorieprov har visat att man med nuvarande tekniska lösningar skulle kunna ersätta upp till 20 procent av det fossila PCI-kolet med biokol.