Plastgolv potentiell råvaruresurs

Gamla plastgolv recyclas. Foto: Tarkett

Gamla plastgolv utgör en enorm potentiell råvaruresurs. Enligt uppgifter från IVL finns det bara i Sverige cirka 150 miljoner kvadratmeter plastgolv, som om det återvanns skulle innebära en koldioxidbesparing om uppemot en miljon ton. Plastgolv är slitstarka och materialet lämpar sig väl för återvinning. Hittills har denna resurs inte kunnat återvinnas på grund av bland annat svårigheterna i att separera lim och spackel från gamla golv.

– Vi är oerhört stolta över att kunna berätta att vi löst en av de stora utmaningarna kring att återvinna gamla plastgolv, med en helt ny revolutionerande teknik, säger Dag Duberg, nordisk hållbarhetschef på Tarkett. Det är ett viktigt steg mot ett cirkulärt och fossilfritt samhälle.

Den nya tekniken innebär att utrivna homogena plastgolv kan renas från lim- och spackelrester och återställas till råmaterial av lika hög kvalitet som plast gjord direkt av jungfrulig råvara. Hittills har gamla plastgolv gått till förbränning. Det beror framförallt på att det inte varit tekniskt möjligt att återvinna äldre golv, på grund av att de bland annat behöver separeras från lim och spackel. Men även bristande incitament för återvinning och bristande system för logistik och infrastruktur är utmaningar som behöver lösas. Det finns även kvarstående utmaningar med golv tillverkade före 2011 som kan innehålla ämnen som inte bör återföras in i kretsloppet.