Miljömål ska ta BoKlok till klimatneutralitet

Foto: BoKlok

BoKloks styrelse bestående av representanter från Skanska och IKEA har beslutat om ett nytt miljömål som innebär klimatneutrala BoKlok-hus senast 2035.

Målet är grundat på en noga kartläggning av den klimatpåverkan som våra hus har idag genom hela sin värdekedja, från byggstart till överlämnande av nycklar och vidare under livet som levs i dem.

BoKloks miljöspecialist, och ansvarig för kartläggningen, Sara Brantvall är mycket nöjd:

-Det har varit ett långt och intensivt arbete tillsammans med BoKloks energi-, teknik och marknadsexperter och vi känner att vi har formulerat ett fullt realistiskt och konkret klimatmål. Ja, jag är väldigt nöjd helt enkelt!

Går det att sammanfatta målet här och nu?

-Ja, det lyder så här: BoKloks hela värdekedja är klimatneutral senast 2035. Jämfört med 2019 ska klimatpåverkan minskas med 1/3 till 2025 och med 2/3 till 2030.

Hur lägger ni upp arbetet?

-Vi kommer att starta upp aktiviteter kopplade till klimatmålet och ett viktigt verktyg är exempelvis Skanskas Gröna kartan, som används för att gradera projekt utifrån hållbarhet. I det verktyget har vi precis lyckats certifiera ett av våra projekt i Upplands Väsby som ”mörkgrönt”, vilket gör oss förvissade om att vi kommer att kunna nå vårt nya miljömål.

-Vi kommer också att höja blicken och titta på vad vi som företag ska göra för att efterleva FN:s globala mål och Parisavtalet. Bland annat kommer vi att lägga ännu mer kraft på att analysera hur BoKlok kan möjliggöra och inspirera människor till en hållbar livsstil. Något som våra ägare Skanska och IKEA också arbetar aktivt för, så det känns mycket positivt inför det arbete som väntar oss.