Fastighetsunderhåll på rätt sätt spar både pengar och miljö

Det krävs ett långsiktigt arbete för att bevara gamla hus på ett ekonomiskt och hållbart sätt menar Mikael Theorin på Norconsult. Foto: Lena Lindell Pixabay
Skifferplattorna är från klimatskalet på en byggnad från slutet av 1800-talet. Ett material med teknisk livslängd på minst 1000 år. Foto: Mikael Theorin, Norconsult
– Träpanel från 1800-talet som ursprungligen linoljats och målats med linoljefärg. Nu målad med en latexfärg som både spricker, stänger in fukt och på sikt förstör ett annars så bra byggnadsmaterial som trä, säger Mikael Theorin.
Foto: Mikael Theorin, Norconsult
Tegelfasad med träfönster visar på bra material men ett felaktigt sätt att täta mellan fönster och fasad. Det här är ett exempel på en otät cementfog som lätt spricker upp.
Foto: Mikael Theorin, Norconsult
Mikael Theorin, uppdragsledare på Norconsult. Foto: Privat

Text: Mari-Louise Paulson
 

Hur kan man minska in på kostnader för fastighetsunderhåll. Jo, genom att tänka långsiktigt spar man både kostnader och miljö och. Det menar Mikael Theorin, uppdragsledare på Norconsult i Göteborg.

 

Enligt en undersökning som Industrifakta gjorde 2018 där de intervjuade 100 av Sveriges största bostadsbolag och fastighetsägare skedde en ökning av byggnadsunderhåll med 1 procent under helåret 2018 jämfört med föregående år. Det var framför allt värme, ventilation, våtrum och energibesparande åtgärder som skulle prioriteras. Det visade sig också att många fastighetsägare har hållit tillbaka nödvändigt underhållsarbete på grund av bristen på kompetens när byggbranschen varit överhettad.

 

Hur ska man då underhålla och bevara gamla byggnader på bästa sätt? Mikael Theorin, uppdragsledare på Norconsult i Göteborg, ett företag som arbetar som rådgivare inom samhälls­planering och projektering, menar att det handlar om ett långsiktigt arbete.  

– När man äger eller förvaltar en byggnad gäller det att inspektera och åtgärda fel i ett tidigt skede. Ett bra sätt att göra det är genom att ha en långsiktigt underhållsplan där alla kan se vad som har gjorts och vad som ska göras framöver. Även om man byter personal eller entreprenör, säger han.

 

Bevara istället för att riva och bygga
Varför ska man då bevara byggnader i stället för att bygga nytt? Mikael Theorin ser många fördelar med det, det ger kulturvärden både för samhället och för enskilda byggnader lokalt. För en fastighetsägare handlar det om att bevara arkitektur, funktion och att byggnaden måste fungera för de som brukar den.

 

Renoveringar kan uppfattas som kostsamma och något som går att spara in på men Mikael Theorin menar att om man tittar på ett livscykelperspektiv så visar det ett annat resultat, att
ett kontinuerligt underhåll är ekonomiskt fördelaktigt. Speciellt om det görs i tid och att bevara fastigheter istället för att bygga nytt är mer klimatsmart. Till det kommer de många transporter som rivning av en fastighet samt byggandet av en ny innebär.

Allt som är tungt i en byggnad så som betong, tegel, natursten, kakel, klinker, stål, glas, grövre byggdelar i trä som stockar och balkar har en jättestor miljöpåverkan bara genom transporterna. Det är kostnader i pengar men också i påverkan på klimatet genom utsläpp av koldioxid, sotpartiklar, kväveoxider och användning av fossilt bränsle. Så kan man bevara och få byggnader att hålla i 100 eller 200 år istället för 50 så är det en stor fördel, säger han.

 

Inbyggda materialfel som gjorts under andra byggregler

Att bevara och renovera byggnader innebär också en hel del utmaningar menar Mikael Theorin. Det finns problem som är bra att ha kontroll på.

– Ta till exempel det som byggdes inom ramen för miljonprogrammet när det var andra regelverk än idag. Då sådant som fuktproblem och föroreningar som asbest och PCB byggdes in i fastigheterna, något som påverkar både människor och miljö eftersom dessa ämnen kan ge cancer, astma eller allergi samt påverka hela näringskedjan från primärproducenter till toppredatorer. Så ska det inte vara i en boendemiljö och det är ett exempel på saker som måste åtgärdas, säger Mikael Theorin.

 

Uppdaterade byggregler, förbättrade material och nya byggtekniker förändras under tid och det kan vara svårt för en fastighetsägare att ha kunskap om alla dessa områden. Men det behöver man ha för att hitta entreprenörer som gör underhåll och renoveringar på rätt sätt säger Mikael Theorin och ger ett exempel:
– Titta bara på sådant som ytskikt och gammaldags typ av kakling, det tar lång tid att lära sig att bli riktigt bra på detta. Gamla hus som har murverk med kalk- eller cementbruk med ingjutna eller inmurade stockar så får man ofta problem med fukt och efterföljande angrepp av rötsvampar.

 

Han rekommenderar att vara noggrann vid val av den som ska utföra underhållsarbeten och renoveringar. Det om något kan förlänga fastighetens livslängd och spara pengar på lång sikt.
– Är man noga med kvalitet och vem som utför arbete blir det ett bra hantverk och ett bra långsiktigt resultat. Där finns det pengar att tjäna för beställare av renoveringstjänster. Då kan man behålla byggnader vackra och funktionella under en lång tid, säger Mikael Theorin.

 

Tips för ekonomiskt och miljösäkert underhåll:

  • Ha en långsiktigt underhållsplan som alla kan se. Även vid byte av personal.
  • Entreprenörer bör ha egen personal eller anlita en konsult.
  • Titta på hur avtalen för förvaltning ser ut. När ni gör en upphandling, gå efter kvalitet och inte bara lägsta pris eftersom det kan bli dyrt i längden.