Scandivanadium överklagar miljöförbundets beslut

Vanadin. Foto: Tomihahndorf/Wikimedia Commons

Scandivanadium överklagar miljöförbundets beslut att avvisa gruvföretagets anmälningar om att provborra efter vanadin i Tomelilla kommun. Det rapporterar Ystads Allehanda.

Häromveckan fattade politikerna i Ystad-Österlenregionens miljöförbund beslutet att inte godkänna, utan avvisa, Scandivanadiums miljöanmälningar om de planerade provborrningarna vid Bontofta och söder och sydost om Onslunda. Man menar att provborrningarna trots allt är att se som ett första steg mot vanadinbrytning - även om det formellt sett handlar om olika juridiska processer för undersökning/prospektering och utvinning av mineral.

Ystads Allehanda uppger att Scandivanadium i ett överklagande kräver att länsstyrelsen upphäver beslutet, och skickar tillbaka ärendet för ett nytt beslut skyndsamt.

Scandivanadium argumenterar att de redan fått undersökningstillstånd och menar att anmälningarna om miljöfarlig verksamhet inte på något vis omfattar en eventuell framtida utvinning av mineral eftersom det då behövs fler myndighetsbeslut.