Umeå kommun ska minska mikroplatser i vattenmiljön

Installerar granulatfällor i dagvattenbrunnar. Arkivbild

Umeå kommun har 15 konstgräsplaner som behandlas med granulat som innehåller mikroplaster. Det finns sedan tidigare rutiner för att förhindra spridning av mikroplatser, exempelvis så skottas snö under vintern tillbaka upp på planen för att det inte ska spridas.

– Även om vi har rutiner för att förhindra att mikroplasterna landar i dagvattenbrunnarna så finns det fortfarande potentiell risk för spridning. Vi kommer nu att kunna investera i filter för brunnarna som ligger i anslutning till konstgräsplanerna, säger Sofia Åström enhetschef, Fritidsförvaltningen, Umeå kommun.

60 stycken filter eller så kallade granulatfällor kommer att installeras i dagvattenbrunnar som ligger i anslutning till kommunens konstgräsplaner. Genom att sätta filter i brunnarna så fångas granulatet upp i filtret som sedan kan återinföras till konstgräsplanen. Planen är att filter ska vara insatt i brunnarna senast 31 oktober 2019.

Naturvårdsverkets bidrag är 251 852 kr och ska gå till investeringar i teknik/i andra åtgärder som syftar till att rena dagvattnet eller förhindra spridning från mikroplaster och andra föroreningar.