Vattenfall emitterar grön obligation på 500 miljoner EUR

Jessica Gow/TT: Arkivbild.

I linje med bolagets satsningar på fossilfri energi och klimatsmarta lösningar har Vattenfall för första gången emitterat en grön obligation. Beloppet på emissionen uppgår till 500 miljoner EUR med en löptid på 7 år. Obligationen är den första internationella obligationen under ett EMTN-program under svensk lag, listat på Nasdaq Stockholm.   

Vattenfall har emitterat en senior icke säkerställd grön obligation och ger på så vis investerare möjligheten att stödja omställningen av energisystemet och bolagets vision om en fossilfri framtid. Emissionsintäkterna är öronmärkta för projekt definierade i Vattenfalls ramverk för gröna obligationer med fyra kategorier: förnybar energi och relaterad infrastruktur, energieffektivitet, elektrifiering av transporter och värme, samt industriprojekt. Ramverket har granskats av Cicero och fått det högsta betyget, Dark Green. Emissionen genomfördes med Citi, Deutsche Bank, Nordea och SEB som joint bookrunners.

Vattenfalls finansdirektör Anna Borg kommenterar det starka intresset för obligationen: ”Vi har märkt av ett mycket starkt intresse för vår första gröna obligation bland europeiska placerare. Det är glädjande att se hur många som har valt att delta i vårt obligationserbjudande och valt att bidra till vår vision om ett fossilfritt liv inom en generation.” 

Likviddagen äger rum den 24 juni 2019.