Alnova satsar på miljön lokalt

Alnovas huvudkontor och tillverkning i Göteborg

Ända sedan starten år 1979 har Alnova alltid haft ett stort fokus på hållbarhet. Detta visar sig bland annat i ett mångårigt engagemang i Balkongföreningen, samt att de innehar en rad andra kvalitets- och miljömärkningar. Samtliga av Alnovas produkter uppfyller kravet "rekommenderas" av både Byggvarubedömningen och Sunda Hus. De är även med i miljömärkningen Svanens Husportal. All tillverkning av Alnovas produkter sker dessutom lokalt, i Göteborg. Detta är ett aktivt val man gjort för att spara på miljön och främja svensk ekonomi.

- Miljöaspekten har blivit mer och mer aktuell och det är mycket viktigt att man hänger med och tar sitt ansvar. Hållbarhet har alltid varit ett aktuellt ämne för oss, säger Magnus Andersson, VD på Alnova.

På grund av detta gör Alnova stora satsningar i sin produktionsenhet som ligger i Göteborg, just på grund av att tillverkningen sker lokalt. Detta är något man vill främja och fortsätta med även i framtiden, trots hård konkurrens från aktörer med tillverkning i utlandet. Det har gjorts stora investeringar i nya maskiner och utrustning under året och Alnova står fast vid att produktionen ska finnas inom Sveriges gränser. Magnus ser mycket positivt på detta.

- På så vis kortar man ner leveranstiderna och sparar på miljön samtidigt. Om man jämför med att frakta sina produkter över hela Europa innan de når Sverige gör det ju en enorm skillnad på utsläppen.

Det är många aktörer på den svenska marknaden som outsourcar sin tillverkning till exempelvis Europas öststater, Turkiet och ibland även Kina. Färska siffror visar att utsläppen av leveranser från dessa länder är anmärkningsvärt höga, jämfört med transporter enbart inom Sverige.

- Det är en utveckling vi ser och det är naturligtvis mycket tråkigt, fortsätter Magnus, de flesta företagen i byggbranschen är väldigt intresserade av miljö och hållbarhet tills man börjar titta på priset. Då är det inte alls ovanligt att man faller bort som leverantör på grund av att konkurrenterna har billigare produktion i utlandet. Om vi tar Turkiet som exempel så är det cirka 3700 kilometer från Ankara till Stockholm och det betyder 186 kilogram i CO2-utsläpp per ton gods, jämfört med en frakt från vår tillverkning i Göteborg till Stockholm som hamnar på 25 kilogram per ton. En transport från Polen till Stockholm hamnar på 60 kilogram per ton mot våra 25.

Utöver detta är det flera av Alnovas medarbetare som har elektriska laddhybrider som firmabilar och detta uppmuntras aktivt av ledningen. På parkeringen utanför Alnovas huvudkontor finns det gott om elstolpar uppsatta för laddning av de eldrivna fordonen under arbetsdagen. På så vis är utsläppen extremt låga för dessa fordon till och från arbetet.

Det är inte bara internt på Alnova man fokuserar på hållbarhet, utan det visar sig även i valet av leverantörer. Man utvärderar noga vilka man arbetar med och väljer bara leverantörer med hög miljöprestanda och medvetenhet. Detta för att kunna vara säker på att hållbarhetsfokuset inte fallerar i de övriga delarna av leverantörskedjan. Alnova har inte bara sin egen tillverkning lokalt i Göteborg, utan jobbar även uteslutet med leverantörer inom Sveriges gränser, då det innebär kortare leveranssträckor och bidrar till minskade utsläpp.

Alnovas ledningssystem är sedan många år tillbaks certifierat enligt ISO 9001 och deras senaste miljöarbete har bland annat varit att förnya sin certifiering för ISO 14001. I samband med de nya satsningarna har man även gjort en omfattande miljöinventering i produktionen. Alnova jobbar bara med 100 % återvinnings- och förnyelsebart material och källsorterar allt avfall. Deras lokaler värms också upp helt av fjärrvärme.