Spektakulär träbyggnad vid Tekniska Museet

Bild: Elding Oscarson.

Den nya upplevelsearenan vid Tekniska museet i Stockholm ska, enligt önskemål från staden, bli en spektakulär byggnad helt i trä. Byggnaden, kallad Wisdome, är tänkt att bli en arena där vetenskap lärs ut genom den senaste visualiseringstekniken. Staden vill även att byggnaden ska bli ett landmärke och exempel på innovativt träbyggande. Den nya byggnaden är tänkt att stå färdig vid årsskiftet 2021-2022.

Bakom det vinnande förslaget står arkitektkontoret Elding Oscarson. Det blir ett hus med ett iögonfallande trätak.

Wisdome-projektet tillkom genom en jubileumsdonation från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 2017. Huvudpartner är Stora Enso som bidrar med träprodukter som exempelvis korslimmat trä.

- Det är fantastiskt få vara med och bidra med trä, som är det mest hållbara byggmaterialet som finns, till denna signaturbyggnad i Stockholm. Byggnaden tänjer på gränserna och visar vad som är möjligt att skapa med framtidens byggmaterial. Våra träprodukter kommer att användas på ett hållbart, innovativt och kostnadseffektivt sätt så detta blir Stockholms smartaste byggnad, säger Per Lyrvall, Sverigechef, i ett pressmeddelande från Stora Enso.

Den nya upplevelsearenan är tänkt att öppnas vid årsskiftet 2021-2022.