Drönare mäter utsläpp av metangas och lustgas

Foto: Gryaab

Linköpings universitet kommer att flyga med drönare på Gryaabs anläggning för att mäta metan- och lustgas.

Genom att rena avloppsvattnet innan det släpps ut i havet bidrar företaget med en viktigt insats för miljön. Men under reningsprocessen bildas bland annat metangas och lustgas. Nu kommer forskare från Linköpings universitet för att mäta hur mycket av de här gaserna som släpps ut.

– Genom att mäta utsläpp av växthusgaser från de olika processtegen får vi bättre koll på vilka åtgärder som kan genomföras för att minska vår klimatpåverkan ytterligare, säger Dag Lorick, utvecklingsingenjör på Gryaab.