Holmen certifierad som Nasdaq ESG Transparency Partner 2022

Holmen har certifierats som Nasdaq ESG Trancparency Partner 2022. Det meddelade Holmen häromdagen. Certifieringen ges till företag som uppvisar en hög grad av marknadstransparens i miljö-, sociala och styrningsfrågor (ESG).

 Certifieringen används av Nasdaq för att signalera engagemang i marknadstransparens och för att höja miljöstandarderna. Nasdaqs ESG-matris innehåller datapunkter från miljö-, social-, bolagsstyrnings- och framtida hållbarhetsmål som Holmen tar hänsyn till i sin verksamhet.

– Genom vår verksamhet skapar vi verklig klimatnytta och bidrar till den gröna omställningen, något som certifieringen är ännu ett kvitto på, säger Stina Sandell, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, Holmen.