Fors bruk börjar producera biobaserat förpackningsskum

Fors bruk. Foto: Stora Enso

Stora Enso ska utökar sitt förpackningssortiment med en ny produktlinje för biobaserat skummaterial av träfiber. Produkterna kan användas i stötdämpande och värmerisolerande förpackningar.

Stora Ensos sortiment består av Fibrease by Stora Enso samt Papira by Stora Enso. Fibrease är redan kommersiellt tillgängligt, och produktionen av Papira har påbörjats vid pilotanläggningen på svenska Fors bruk.

– Dagens konsumenter vill minska plastanvändningen och maximera återvinningen. Samtidigt växer behovet av skyddande förpackningar till följd av ökande krav inom e-handel och kylkedjelogistik. Med våra biobaserade skummaterial hjälper vi kunderna att skapa miljövänliga och cirkulära förpackningslösningar, samtidigt som vi tillgodoser behovet av material som kan skydda och värmeisolera innehållet, säger Markus Mannström, chef för divisionen Biomaterials på Stora Enso.

Målet med Stora Ensos nya pilotanläggning är att utvärdera och validera Papira som förpackningsmaterial genom kundtester.