Ramboll stödjer VindØ-konsortiet i utvecklingen av konstgjord energiö

Bild: Ramboll

Konsultteknikföretaget Ramboll meddelar att de kommer att stödja VindØ-konsortiet i planeringen av det som kan bli världens första konstgjorda energiö, för färdigställande 2030.

Under 2021 kommer 20 till 30 Ramboll-experter att titta på hållbara innovativa lösningar för energiön, vilket ska ge VindØ-konsortiet  bästa möjliga underlag för den kommande upphandlingen som kommer att initieras av danska regeringen.

Ramboll kommer bland annat att titta på möjligheten att uppföra stora Power-to-X-anläggningar (PtX) där elkraft från vindkraftverk kan omvandlas till produkter som vätgas och ammoniak för användning inom sjöfart och industri. Man kommer också analysera möjligheterna att bygga datacenter på energiön.

Olika lösningar för att använda värme från verksamheter på ön kommer också att övervägas, liksom möjligheterna till lagring av energi från vindkraftparker till havs.