Mångmiljonstöd till återvinning av fosfor

Den planerade anläggningen i Helsingborg kan minska EU:s beroende av att importera klimatbelastande fosfor från gruvor. Foto: David Lundin, Helsingborgs stad

Ragn-Sells projekt för att utvinna näringsämnet fosfor ur avloppsslam får 51 miljoner kronor i stöd från Klimatklivet, Sveriges satsning på teknik som minskar klimatutsläpp. Den planerade anläggningen i Helsingborg kan minska EU:s beroende av att importera klimatbelastande fosfor från gruvor, enligt Ragn-Sells.

– Ragn-Sells cirkulära lösningar ger minskade utsläpp genom att ta vara på värdefulla råvaror som vi redan har i vårt avfall. Vi är glada och tacksamma för att Sverige ser klimatnyttan och investerar 51 miljoner kronor genom Klimatklivet, säger Mikael Hedström, vd på Ragn-Sells Treatment & Detox.

Fosfor är ett av näringsämnena i gödsel, men Europa är beroende av fosfor från gruvor utanför EU, där Ragn-Sells menar att den framställs med metoder som skapar stora klimatutsläpp. Samtidigt finns det stora mängder fosfor i avloppsslammet från Sveriges reningsverk, som inte tas tillvara.
Den anläggning Ragn-Sells planerar att bygga i Helsingborg använder Ash2Phos-tekniken, som utvinner mer än 90 procent av den fosfor som finns i askan från förbränt avloppsslam. Ash2Phos-tekniken är framtagen av Ragn-Sells innovationsbolag EasyMining.

– Sveriges satsning på klimatsmart teknik är viktig för att nå målet om noll utsläpp 2045. Men för att det ska lyckas måste det bli lönsamt att använda återvunna råvaror i stället för nyproducerade. Då krävs ny lagstiftning, som ambitiösa krav på att fosfor i avloppsslam måste återvinnas, säger Anna Lundbom, marknadschef på EasyMining.

Ragn-Sells efterlyser ny lagstiftning med ambitiösa krav på att fosfor i avloppsslam måste återvinnas.

– Om vi menar allvar med att skapa ett hållbart samhälle, så måste vi återanvända råvaror vi redan har så ofta det bara går. Vi ser fram emot att jobba tillsammans med regeringen för att förändra EU:s regelverk och skapa riktiga kretslopp där kvalitet är viktigare än ursprung, säger Anna Lundbom.

Fullt utbyggd väntas Ragn-Sells anläggning skapa ett trettiotal nya arbetstillfällen i Sverige. Den kommer att ha kapacitet att behandla 56 000 ton aska från förbränt slam varje år. Det ska motsvara hälften av det avloppsslam som i dag inte tas tillvara i Sverige.