SCA spikar koncernens hållbarhetsmål

Foto: SCA

För att göra långsiktiga prioriteringar och säkerställa hållbar utveckling har SCA fastställt koncernmål som ska nås till år 2030. Det långsiktiga målet öka bolagets klimatnytta från 10 till 15 miljoner ton CO2 per år till 2030.

Övriga koncernmål innefattar bland annat kontroll av att all virkesråvara kommer från ansvarsfullt skötta skogar, att resursanvändningen är så god som möjligt och att bolaget ska vara en hälsosam och olycksfri arbetsplats.

SCA meddelade samtidigt att man ändrar namnet på affärsområde Papper till affärsområde Containerboard från den 1 januari 2021. Bakgrunden är att man under första kvartalet 2021 kommer att ha avvecklat av tryckpappersverksamheten. Då består SCAs pappersproduktion uteslutande av förpackningspapper.