Vattenfall i estniskt samarbete kring små modulära reaktorer

Foto: Vattenfall

Under det senaste året har Vattenfall deltagit i en genomförbarhetsstudie av det estniska nystartade energiföretaget Fermi Energia för att utforska möjligheterna för utbyggnad av Small Modular Reactor (SMR) i Estland. Utifrån det nuvarande samarbetet har parterna undertecknat en avsiktsförklaring för att ytterligare utvidga sitt samarbete.

– Nyligen har vi sett ett växande intresse för småskaliga kärnreaktorer. Vattenfalls avsikt med detta projekt och att intensifiera vårt samarbete är att stödja Fermi Energia att uppnå ett framgångsrikt europeiskt SMR-initiativ. Vi kommer nu att fördjupa våra studier inom specifika arbetsområden och förlänga vårt samarbete tills vi lämnar in en ansökan om principbeslut till det estniska parlamentet. Detta kommer att ge kunskap till Vattenfall inom ett område där vi bygger upp vår kompetens, säger Torbjörn Wahlborg, Senior Vice President Generation på Vattenfall, i ett pressmeddelande.

Samarbetet kommer att undersöka hur pass mogen SMR-tekniken är och möjligheterna för etablering av en eller flera sådana reaktorer i Estland. Förutom Vattenfall är även andra europeiska energibolag med i initiativet. Alla deltagare får praktisk SMR-teknikinsikt och bidrar med sin egen erfarenhet.

Estland har ett av de högsta koldioxidutsläppen per producerad kWh el bland EU-länderna.

Det utgör grunden för samarbetet. Estlands elproduktion är mycket beroende av oljeskiffer medan Sverige har rekordlåga koldioxidutsläpp och praktiskt taget fossilfri elproduktion genom en kombination av vattenkraft och kärnkraft, vind- och solenergi.

Den estniska regeringen har beslutat att bilda en nationell arbetsgrupp för kärnenergi för att utvärdera införandet av kärnkraftsproduktion. Gruppen kommer med hjälp av utländska experter att analysera lämpligheten i att införa kärnenergi för att trygga landets energiförsörjning.