Axolot Solutions: “Vattenfrågan alltmer aktuell i industrin”

Bild: Axolot Solutions

Axolot Solutions, ett svenskt miljöteknikföretag som säljer system för industriell vattenrening, meddelar att de har skrivit provkörningsavtal med en kund i metallbearbetningsindustrin för tester med företagets patenterade AxoPur-teknik och patentsökta AxoPlus-teknik.

Testerna kommer att genomföras på Axolots anläggning i Landvetter och syftar till att avskilja metalljoner och sulfatjoner från ett flöde, i syfte att minska utsläppen.  

Martin Ragnar, VD och koncernchef för Axolot Solutions säger i ett uttalande:

– Axolot har nu på kort tid skrivit tre provkörningsavtal. Det är en indikation på att marknaden är på väg att återhämta sig, men också på att vattenfrågan blir alltmer aktuell inom industrin. För Axolot innebär det att vi får chansen att i tre skilda branscher visa på potentialen för vår teknik och våra lösningar. I förlängningen är förhoppningen att få sälja kommersiella anläggningar.”

 

– Anledningen till att just metallbearbetningsindustrin är nyfiken på våra lösningar är att metallbearbetning ger upphov till ganska komplexa vattenföroreningar som ofta innehåller både emulgerade oljor och toxiska metallföreningar. Just den kombinationen är svår för konventionell reningsteknik att adressera, men den är som klippt och skuren för AxoPur, sager Magnus vidare.