Klimatklivet öppnar för nya ansökningar

Bild: Naturvårdsverket

På måndag och fram till och med 30 september går det att söka investeringsstöd från Klimatklivet för åtgärder som minskar klimatpåverkande utsläpp. Investeringarna bidrar till grön omställning som utöver klimatnyttan både stärker svenska företag och ger arbetstillfällen.

Nu kan företag, organisationer och kommuner återigen ansöka om bidrag för att minska sin klimatpåverkan. Det kan handla om publika laddningsstationer för elbilar, tankstationer, produktion av biogas eller andra biodrivmedel och konverteringar från olja till fossilfria alternativ inom transport, industri och lantbruk. Det behövs både innovativa tekniklösningar och konventionella metoder för att klimatmålen ska nås.

− Bland tidigare ansökningar ser vi ett antal förslag på innovativa åtgärder där ny teknik används. Klimatklivet beviljade nyligen bland annat ett investeringsstöd till en vätgasstation, en typ av satsning med stor potential som vi hoppas fler aktörer vill investera i, säger Nanna Wikholm, biträdande enhetschef Klimatklivsenheten.

I budgeten för 2021 föreslå regeringen att anslagen till Klimatklivet förstärks och förlängs. Klimatklivet bidrar till att stärka svenska företag och ge arbetstillfällen.

Tidigare åtgärder
Hittills har Naturvårdsverket beviljat 3416 lokala åtgärder genom Klimatklivet. Tillsammans förväntas de åtgärder som hittills fått stöd av Klimatklivet bidra med en årlig minskning av växthusgasutsläpp på 1,7 miljoner ton under den tid som åtgärderna är i funktion, i genomsnitt 16 år. Många av de åtgärder som Klimatklivet stöttar skapar strukturella förändringar som finns kvar i många år framöver.

− Det behövs också en bredd i investeringarna, allt från transporter och fossilfria bränslen till cirkulära flöden som minskar utsläppen. Vi hoppas att vi får in många ansökningar som bidrar till stora utsläppsminskningar och ger en betydande effekt för Sveriges totala koldioxidutsläpp, säger Carl Mikael Strauss, chef Klimatklivsenheten.