Stora Enso investerar i ny dispersionsteknik i Forshaga

Foto: Stora Enso

Stora Enso investerar i teknik för dispersionsbarriärer vid sin anläggning i Forshaga. Investeringen, som uppgår till cirka 10 miljoner EUR, ska öppna för utveckling och tillverkning av kartong med barriäregenskaper som är lättare att hantera i en återvinningsprocess, har lägre koldioxidavtryck och kan vara komposterbar i industriella anläggningar.

Den nya utrustningen beräknas tas i bruk under andra kvartalet 2021.

Stora Enso Forshaga tillverkar och utvecklar barriärskikt som krävs i vissa förpackningar för att skydda mot vätska, fukt, syre eller fett. Vätskeförpackningar, dryckesmuggar och vissa matförpackningar är exempel på produkter som har en barriär vars funktion är att skydda den förpackade produkten samt säkerställa att förpackningen behåller sin funktionalitet. Investeringen i den nya dispersionstekniken syftar till att uppnå önskade barriäregenskaper på ett mer hållbart sätt.

 Stora Enso Forshaga har en årskapacitet på cirka 120 000 ton barriärbeläggning fördelat på två maskiner/beläggningslinjer med runt 100 anställda.