Solör Bioenergi utökar med nya ORC-turbiner i Svenljunga och Vilhelmina

Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst. Bild: Solör Bioenergi.

Efter en lyckad turbininstallation på Hörbys värmeverk väljer Solör Bioenergi nu att komplettera med ytterligare två ORC-turbiner för lokal elproduktion från biobränsle. Denna gång på de något större värmeverken i Svenljunga och Vilhelmina.

 - Detta är bara början. Framöver ser vi ORC-turbiner på ännu fler av våra värmeverk, säger Nicklas Eld, regionchef Solör Bioenergi Väst

Tillsammans med Norrköpingsbolaget Againity bestämde sig Solör Bioenergi under våren 2018 att uppgradera Hörbys värmeverk till kraftvärmeverk för att både minska sina energikostnader och bidra med mer förnybar och väderoberoende elproduktion i en region som lider allt större brist på lokal och pålitlig baskraft. Efter ett år med elproduktion i Hörby väljer Solör Bioenergi nu att fortsätta installera ORC-turbiner på sina värmeverk. Näst på tur är värmeverken i Svenljunga och Vilhelmina som kompletteras med ORC-turbiner med 315 respektive 250 kW installerad generatoreffekt.

Efter dessa installationer kommer man att bidra med ca 2,6 GWh biobränslebaserad baskraft per år från sina tre småskaliga kraftvärmeverk. Med den nya ORC-tekniken från Againity väljer allt fler svenska kommuner och företag att komplettera sina hetvatten- och ångpannor för att minska elkostnader och samtidigt komma närmare dagens uppsatta energi- och klimatmål.