SaltX ingår strategiskt samarbete i Kina - finansierar pilot

Bild: SaltX.

SaltX Technology ingår ett samarbetsavtal med Shuangliang Boiler Co., Ltd (Shuangliang). Den kinesiska partnern kommer att bygga och finansiera en pilotanläggning för att marknadsföra SaltX energilagringsteknik på den kinesiska marknaden.

Parterna har kommit överens om att driftsätta ett första pilotprojekt under 2020. Piloten är ett energilager som laddas med el för att sedan ladda ur ånga. Piloten kommer att bygga på erfarenheterna från anläggningen i Berlin hos Vattenfall samt Shuangliangs långa erfarenhet av liknande anläggningskonstruktioner. Shuangliang-piloten kommer att vara mindre än Berlin-piloten, med fokus på optimering av både kostnad och prestanda. Den planeras ha en effekt på ca 50 kW/500 kWh och Shuangliang kommer att finansiera projektet fullt ut. 

Ett första avtal är på plats och långsiktigt strategiskt partneravtal är under diskussion, vilket kommer att förhandlas fram parallellt med uppförandet av denna pilot.