Uniper installerar batterisystem till två vattenkraftverk i norra Sverige

Batterilager Lövön. Foto:Uniper

Uniper fortsätter satsningen på batterisystem för vattenkraft som snabbt kan stötta elnätet vid plötsliga fel och avvikelser. Precis som tidigare i år handlar det om två batterisystem som ska installeras i anslutning till två vattenkraftverk i norra Sverige. Det gör Uniper och Fortum till de ledande aktörerna inom innovativa hybridsystem med kombinationen av batterier och vattenkraft.

Förtjänsten med batterisystemet är just kombinationen av vattenkraft och batteri, som snabbt kan hantera frekvensavvikelser i elsystemet. Därmed förhindras sämre el-kvalitet och i värsta fall omfattande strömavbrott. Vattenkraften står för ellagringen, och batteriet för den snabba frekvensjusteringen. Tack vare vattenkraften behöver inte batteriet ha så stor lagringskapacitet.

bild
Bild: Uniper

- I takt med att väderberoende elproduktion byggs ut, ökar också behovet av att utnyttja vattenkraftens reglerförmåga. Med vårt batterisystem kan vi bättre ta tillvara på vattenkraftens flexibilitet och på så sätt öka stabiliteten i det svenska elsystemet, säger Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige.

Tidigare i år driftsatte Uniper två batterisystem i Edsele kraftverk i Ångermanland och Lövöns kraftverk i Jämtland, med en sammanlagd installerad kapacitet på cirka 21 megawatt (MW). Även Fortum har genomfört liknande installationer vid Forshuvudforsen och Landaforsen med en sammanlagd kapacitet på 6 MW.

Nu ska Uniper installera två nya batterisystem vid kraftverken Bodum och Fjällsjö i Jämtland – med en sammanlagd kapacitet på cirka 12 MW.

- Så här långt har batteritekniken visat på en stor potential och vår första driftsäsong har mer än väl infriat förväntningarna. Nu är vi angelägna om att fortsätta utbyggnaden. Vi påbörjar installationerna vid Bodum och Fjällsjö redan nu i oktober, för att sedan kunna använda batterierna fullt ut i samband med vårfloden nästa år, berättar Johan Svenningsson.

bild
Johan Svenningsson, VD Uniper Sverige. Foto: Uniper

Svensk vattenkraft har med sin stabila elproduktion och reglerförmåga, lagt grunden till svensk välfärd och konkurrenskraft. Men det är inte bara i Sverige som Uniper ser en marknad för det nya batterisystemet. I planen ligger en bredare implementering i Europa där Uniper och Fortum har kraftverk.

- I takt med att väderberoende kraftslag utgör en allt större andel av den europeiska elmixen, växer utmaningen för systemoperatörerna att upprätthålla en stabil eldistribution. Batterisystemet är designat för att leverera systemstödjande tjänster. På så sätt underlättar batterierna omställningen till fossilfria energisystem och till att tuffa klimatmål kan uppnås, förklarar Johan Svenningsson.

Batterisystemet levereras även denna gång av ingenjörs- och teknikföretaget Nidec Industrial Solutions (NIS), som ingår i Nidec-koncernen.