EU:s förslag om cirkulär ekonomi fick grönt ljus från medlemsländerna

Omställningen till en cirkulär ekonomi i Sverige har en stor potential när det gäller att minska resursanvändningen och därmed begränsa klimat- och miljöpåverkan. Den nationella strategin för cirkulär ekonomi pekar ut inriktningen för omställningen till cirkulär produktion, konsumtion och affärsmodeller samt giftfria och cirkulära materialkretslopp. Syftet med EU-reformen är att bättre ta hänsyn till den cirkulära ekonomin i utformningen av produkter.

Målet med reformen är att bättre ta hänsyn till den cirkulära ekonomin i utformningen av produkter. Enligt den finländska ekonomiministern Mika Lintilä är Finland ett av pionjärländerna inom cirkulär ekonomi

EU-ländernas konkurrenskraftsministrar har träffats i Bryssel sedan början av veckan.

Ministrarna kunde bilda medlemsländernas förhandlingsposition om den rättsliga regleringen om ekologisk planering. Det var redan det fjärde kompromissförslaget i ämnet.

Tanken med förslaget från kommissionen förra året är att ge produkterna en längre livslängd, maximera värdet av material och minska utsläppen.

Digitalt produktpass

Målet med presentationen är att produkter som tillverkas i EU är energi- och resurseffektiva, hållbara, återanvändbara, uppgraderbara, reparerbara och återvinningsbara.

Om kommissionens förslag går igenom kommer ett digitalt produktpass att införas i EU, som skulle ge konsumenterna information om produkternas reparerbarhet och material.

Medlemsstaternas råds ståndpunkt är att industrin och andra intressenter bör inkluderas när man skapar krav på ekologisk design.

Tilldelas övergångsperiod

EU-ländernas slutgiltiga ståndpunkt är att bortskaffande av osålda textilier bör förbjudas. Reglerna skulle inte gälla för mindre företag. Medelstora företag skulle få en övergångsperiod.

Hittills har medlemsländerna haft en delad inställning till idén om ett förbud mot bortskaffande av osålda produkter. Showen har särskilt upprört stora textilproducerande länder.

Finland representerades vid mötet i rådet för konkurrenskraft av Mika Lintilä försörjningsministeriets ekonomiminister. Han var "relativt nöjd" med slutresultatet.

- Det gick visserligen inte igenom med glädjerop och enighet. Länderna hade olika positioner. Men detta var ändå ett stort steg framåt. Markarbetet var relativt bra.

Rådet och Europaparlamentet kommer att inleda förhandlingar om den slutliga formen för lagstiftningen efter att parlamentet har bildat sin egen förhandlingsposition.

Källa: Svenska Yle