Gröna bränslen ska sänka sjöfartens klimatavtryck

Fartyg med en specifik operativ profil utreds i nya metanolprojekt. Detta ger insikt om genomförbarheten av metanol för en viss typ av fartyg med tillhörande seglingsväg och marschhastigheter. Forskning för dessa fartyg kommer att börja med att fastställa kostnaden för implementering och användning av metanolbränslesystem. Resultaten av denna forskning kommer att jämföras med lågsvavlig marin diesel när det gäller utsläpp av CO2, NOx och SOx. Foto: Royal Wagenborg

Den maritima industrin i EU ska släppa ut två procent mindre växthusgaser 2025, enligt ett nytt avtal.

EU-parlamentet och EU-kommissionen har kommit överens om ett provisoriskt avtal om utsläpp inom sjöfartsnäringen, uppger EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Syftet med avtalet är att stärka efterfrågan på bränslen som har ett lägre klimatavtryck än olja.

Två procent

Det kan till exempel vara syntetiska bränslen som produceras med förnybar energi. Specifikt måste sjöfartsnäringen släppa ut två procent mindre CO2 från sin bränsleförbrukning 2025.

Därefter måste sektorn kontinuerligt släppa ut mindre och mindre tills en minskning på upp till 80 procent har uppnåtts år 2050.

- Vi har idag kommit överens om ytterligare en del av Fit for 55-paketet", säger Sveriges infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i pressmeddelandet.

- Avtalet kommer att säkerställa lika villkor och säkerställa att bränsleleverantörer, fartyg och maritima aktörer kommer att få tid att anpassa sig till de nya förutsättningarna, så att den maritima sektorn levererar på klimatmålen.

55 procent

Fit for 55-paketet är en samling lagförslag som alla syftar till att se till att EU når sitt mål att minska koldioxidutsläppen med 55 procent till 2030.

Därefter är målet klimatneutralitet år 2050.

Det aktuella avtalet, som går under namnet FuelEU Maritime, är ett så kallat teknikneutralt avtal. Det innebär att EU inte har bestämt vilka bränslen som får användas.

Det ska ge frihet åt rederierna och samtidigt hålla dörren öppen för utveckling av nya typer av bränslen.

Tilldelning av kvoter

De nya bränslemålen kommer efter att EU-institutionerna i december enades om att lägga till utsläpp från sjöfarten till EU:s handelssystem för koldioxidutsläppsrätter.

Det så kallade Emissions Trading System (ETS) sätter ett tak för hur mycket företag i varje land får släppa ut. De täckta företagen köper eller tilldelas kvoter för hur mycket de får släppa ut.

Det nya avtalet mellan EU-parlamentet och EU-kommissionen är provisoriskt. Detta innebär att det formellt måste godkännas i båda institutionerna. Därefter kan avtalet träda i kraft.

Källa: Ritzaus